Analiza mikrobiologiczna

Analiza mikrobiologiczna (inaczej: badanie mikrobiologiczne) umożliwia charakteryzację mikroorganizmów na lub w wyrobie medycznym, opakowaniu, surowcu lub składniku. Znajduje zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w gastronomii oraz wielu innych dziedzinach przemysłu. Współcześnie metody analizy mikrobiologicznej intensywnie się rozwijają, pozwalając na uzyskanie rzetelnych i niezwykle precyzyjnych wyników.

Analiza mikrobiologiczna

Na czym polega analiza mikrobiologiczna?

Analiza mikrobiologiczna jest badaniem wieloetapowym, choć jego przebieg może różnić się w zależności od dziedziny, dla której jest wykonywany (medycyna, gastronomia, farmaceutyka itd.). Przykładową analizę mikrobiologiczną w medycynie można przedstawić następująco:

  • I etap – pobranie materiału biologicznego, posiew i hodowla drobnoustrojów. W zależności od rodzaju bakterii hodowla może odbywać się w warunkach beztlenowych lub tlenowych. Zajmuje ona od kilkunastu godzin nawet do kilku tygodni;
  • II etap – izolacja i identyfikacja bakterii przy zastosowaniu testów manualnych, automatycznych lub półautomatycznych;
  • III etap – oznaczanie wrażliwości zidentyfikowanych bakterii na leki.

Końcowy dodatni wynik badania mikrobiologicznego jest wydawany wówczas, gdy zakończony zostanie proces identyfikacji drobnoustroju i oznaczona zostanie jego wrażliwość na leki. Natomiast końcowy ujemny wynik badania jest wydawany w sytuacjach, gdy po określonym czasie inkubacji nie stwierdza się wzrostu drobnoustrojów (zwykle do 48 godzin, w przypadku posiewu krwi oraz płynu mózgowo-rdzeniowego – 5 dni).

Analiza mikrobiologiczna – przykłady

Przykładem analizy mikrobiologicznej jest choćby:

  • bakteriologiczny posiew moczu (ocenia zawartość poszczególnych bakterii w moczu, wskazując na infekcję bakteryjną układu moczowego);
  • analiza wody pitnej – sprawdzająca, czy woda nadaje się do użytku codziennego w gospodarstwie domowym;
  • antybiogram – ocena obecności bakterii w wydzielinach ustroju lub krwi wraz z charakterystyką rodzaju tych bakterii, co umożliwia dobranie antybiotyku;
  • badanie żywności fermentowanej i niefermentowanej – ocenia zawartość bakterii probiotycznych lub patogennych w żywności, sprawdzając, czy nadaje się ona do spożycia.

Takich przykładów jest jednak znacznie więcej. Omawianą analizą zajmuje się obszerna dziedzina medycyny nazywana mikrobiologią.

Znaczenie analizy mikrobiologicznej

Analiza mikrobiologiczna w medycynie umożliwia dobranie optymalnego, skutecznego leczenia. Zazwyczaj jest to antybiotyk, który wykazuje silne działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne. Dzięki temu wzrasta rokowanie pacjenta, przyspiesza się termin powrotu do zdrowia oraz eliminuje się ryzyko działań niepożądanych.

Z kolei analiza mikrobiologiczna wody jest ważna choćby po to, aby wiedzieć, czy dana woda nadaje się do picia, a jej spożycie nie wywoła zatrucia. Woda technologiczna, stosowana do mycia surowca, jego obróbki, oraz wchodząca w skład finalnego produktu, musi spełniać wymagania stawiane wodzie pitnej. Jakość mikrobiologiczna wody technicznej ma kluczowe znaczenie tam, gdzie jest ona jednym z głównych surowców, np. w winiarstwie czy piwowarstwie. Ewentualne zakażenia wniesione z wodą mogą poważnie zakłócić prawidłowość procesów fermentacyjnych, a nawet wpłynąć negatywnie na zdrowie konsumenta.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Czerwińska E., Piotrowski W., Analiza mikrobiologiczna produktów mlecznych i potencjalne źródła ich skażenia, Rocznik Ochrony Środowiska, 14/2012.
  2. Murray P., Pfaller M., Rosenthal K., Mikrobiologia, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2018.

Może Cię zainteresować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0

Twój koszyk jest pusty

Brak produktów w koszyku.