Limfocyty

Limfocyty należą do grona agranulocytów, czyli leukocytów (krwinek białych) pozbawionych ziarnistości w cytoplazmie. Są kluczowym składnikiem układu immunologicznego, pozwalają szybko i efektywnie zwalczać infekcje, a także wspierają ogólną odporność ustroju. Zarówno wrodzoną, jak i nabytą. Diagnostyką i leczeniem zaburzeń w obrębie limfocytów najczęściej zajmuje się lekarz immunolog. Ich poziom można zbadać za pomocą podstawowej morfologii krwi.

Limfocyty

Limfocyty – charakterystyka

Po urodzeniu niektóre limfocyty powstają w szpiku kostnym czerwonym, jednak miejscem produkcji znacznej większości jest grasica, śledziona i węzły chłonne. Omawiane ciała odpornościowe powstają z komórek prekursorowych pochodzących ze szpiku kostnego i przetworzonych w grasicy lub centralnych narządach limfoidalnych. Wnikają do krwi krążącej głównie przez naczynia chłonne. W każdym momencie życia zaledwie około 2% limfocytów znajduje się we krwi obwodowej, reszta pozostaje w narządach limfatycznych.

Limfocyty to zróżnicowana grupa komórek odpornościowych. Dzielą się one na limfocyty B, limfocyty T oraz komórki NK (ang. Natural Killer). Różnią się one fizjologią oraz czynnością, a współpraca wszystkich frakcji gwarantuje sprawne działanie układu odpornościowego. Szacuje się, że prawidłowy zakres limfocytów we krwi wynosi u dorosłego, zdrowego człowieka 1500-4000 ki/ul. Stanowi to 20-40% całkowitej puli leukocytów krążących po organizmie.

Limfocyty B

Limfocyty B zaczynają tworzyć się już na etapie życia płodowego. W późniejszym wieku miejscem ich głównej syntezy jest szpik kostny czerwony. Odpowiadają głównie za tzw. odporność humoralną, której mechanizm opiera się na produkcji przeciwciał nazywanych immunoglobulinami. Wyróżnia się 5 klas immunoglobulin, a ich kluczowymi funkcjami są:

 • zwalczanie infekcji pasożytniczych, infekcji bakteryjnych i infekcji wirusowych;
 • udział w reakcjach nadwrażliwości typu I;
 • rozpoznawanie patogennych cząsteczek, wskazywanie ich innym komórkom układu immunologicznego;
 • zapamiętywanie antygenów i szybka reakcja przy ponownym kontakcie z nimi.

Niedobór limfocytów B obserwuje się m.in. w przebiegu białaczki limfoblastycznej, gruźlicy, chorobie Brutona i innych. Konsekwencją jest znaczny spadek odporności.

Limfocyty T

Limfocyty T u osób dorosłych dojrzewają w grasicy, dlatego nazywa się je potocznie grasiczozależnymi. Miejscem ich powstawania jest jednak szpik kostny czerwony. Mogą żyć nawet kilka lat, zamieniając się w komórki pamięci. Posiadają na swojej powierzchni cząsteczki CD, na podstawie których wyróżnia się następujące rodzaje limfocytów:

 • Tc – eliminują komórki zainfekowane przez patogenne drobnoustroje oraz komórki rakowe. Przeważnie posiadają na swojej powierzchni cząsteczkę CD8;
 • Th – wspierają odpowiedź humoralną i komórkową, wykazują zdolność produkcji odpowiednich cytokin. Ponadto ułatwiają aktywację limfocytów B i makrofagów. Przeważnie posiadają na swojej powierzchni cząsteczkę CD4;
 • Treg – regulatorowe, hamują nadmierną reakcję przeciwzapalną, chronią przed reakcjami z autoagresji, chronią płód przed odrzuceniem go przez organizm matki.

W zależności od funkcji wymienia się również następujące podgatunki limfocytów Th:

 • Th0 – produkują cytokiny;
 • Th1 – aktywują makrofagi i limfocyty Tc, wydzielają interleukinę 2 i interferon gamma;
 • Th2 – pobudzają odpowiedź alergiczną i produkcję przeciwciał IgA, IgE oraz IgG4;
 • Th9 – wspierają odpowiedź zapalną i produkują interleukinę 9 i 10;
 • Th17 – nakierowują neutrofile w miejsce zapotrzebowania;
 • Th22 – produkują cytokiny TNF oraz interleukinę 22.

Niedobór limfocytów T pojawia się w przebiegu problemów zdrowotnych takich jak AIDS, niewydolność nerek, choroby autoimmunologiczne, pancytopenia. Także tutaj obserwuje się znaczny spadek odporności i zwiększoną podatność na infekcje.

Komórki NK

Wykazują aktywność cytotoksyczną, ponieważ eliminują komórki, w których rozwijają się wirusy oraz komórki nowotworowe. Zarówno omawiany rodzaj limfocytów, jak i limfocyty cytotoksyczne wykazują zdolność niszczenia obcych komórek przy pomocy wytwarzanych przez siebie białek. Zalicza się do nich perforynę, która uszkadza błonę komórkową obcych komórek.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Ganong W., Fizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
 2. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 3. Kontny E., Maśliński W., Limfocyty B – funkcje fizjologiczne i udział w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów, Reumatologia, 3/2006.
 4. Jasiulewicz A., Lisowska K., Witkowski J., Bryl E., Rola limfocytów B w mechanizmach patogenezy wybranych chorób, Forum Medycyny Rodzinnej, 1/2011.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0

Twój koszyk jest pusty

Brak produktów w koszyku.