Trombocyty

Trombocyty (płytki krwi) to niewielkie, bezjądrzaste komórki będące fragmentami cytoplazmy megakariocytów. Ulegają agregacji w miejscu uszkodzenia naczynia krwionośnego. Ich rolą jest przede wszystkim wpływ na procesy krzepnięcia oraz zachowanie homeostazy organizmu.

Trombocyty

Trombocyty – charakterystyka

Płytki krwi do komórki nieposiadające jądra komórkowego, których średnica wynosi około 2-4 um. Na swoim obwodzie posiadają pierścień mikrotubuli i bardzo pofałdowaną błonę z wewnętrznym systemem kanalików kontaktujących się z płynem zewnątrzkomórkowym. Ponadto na powierzchni błony trombocytów rozmieszczone są receptory dla:

Gdy płytki krwi ulegają aktywacji, zawartość ziarnistości oraz czynniki zostają uwolnione, aby spełniać swoje funkcje. W cytoplazmie tych komórek znajdują się m.in.: aktyna, miozyna, glikogen, lizosomy, ziarnistości gęste oraz ziarnistości alfa. Trombocyty powstają na drodze fragmentacji cytoplazmy megakariocytów – komórek szpiku kostnego. Anatomicznie przybierają kształt płaskiego dysku. Około 30% wszystkich płytek krwi w organizmie znajduje się w śledzionie. Żyją średnio 8-12 dni i są usuwane z krwi przez układ siateczkowo-śródbłonkowy.

Za powstawanie i różnicowanie się trombocytów odpowiada trombopoetyna (TPO) – glikoproteina produkowana w największych ilościach w wątrobie. Odpowiada za indukcję wzrostu i różnicowanie megakariocytów, z których w następnej kolejności powstaną trombocyty.

Trombocyty – funkcje

Trombocyty odpowiadają przede wszystkim za:

 • tworzenie czopu hemostatycznego w miejscu uszkodzenia śródbłonka naczyniowego;
 • udział w reakcjach krzepnięcia krwi.

W drugim przypadku ich funkcja polega na udostępnianiu płytkowych fosfolipidów dla reakcji krzepnięcia krwi. W fazie spoczynku fosfolipidy lokalizują się zwłaszcza w warstwie wewnętrznej błony płytkowej, natomiast pod wpływem czynników aktywujących ulegają ekspozycji na powierzchni błony po utworzeniu kompleksu z czynnikami VIIIa, IXa i X. Uczestnictwo w hamowaniu krwawienia z uszkodzonych naczyń krwionośnych jest główną i najlepiej poznaną rolą trombocytów. Opisując w skrócie, tworzą one czop hemostatyczny w miejscu uszkodzenia śródbłonka naczyniowego i aktywują kaskadę reakcji krzepnięcia.

Ostatnimi czasy określono jednak nową, wcześniej nieznaną rolę trombocytów. Udowodniono, że są to również komórki odpornościowe i mediatory odpowiedzi zapalnej. Pomagają bowiem układowi immunologicznemu w walce z chorobami zakaźnymi, takimi jak choćby malaria. Mogą jednak działać nieprawidłowo i zbyt intensywnie, indukując stan zapalny w miażdżycy tętnic.

Trombocyty – normy

Prawidłowa zawartość trombocytów we krwi dorosłego, zdrowego człowieka wynosi 150-400 tysięcy na 1 ul. W przypadku dzieci w wieku 2-12 lat norma wynosi 150-420 tysięcy na 1 ul, zaś u dzieci powyżej 12. roku życia normy są takie same, jak dla dorosłych.

Trombocyty – badanie

Badanie trombocytów to podstawowy element morfologii krwi obwodowej, określany w skrócie jako PLT (wskaźnik całkowitej liczby płytek krwi znajdujących się w mm3 krwi). Próbkę krwi pobiera się z żyły w zgięciu łokcia, a samo badanie jest szybkie i praktycznie bezbolesne. Koszt morfologii to około 9 zł, przy czym badanie można zrobić w ramach NFZ – wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego. Wyniki dostępne są szybko, zazwyczaj już w ciągu 24 godzin.

Obniżone lub podwyższone stężenie płytek krwi wykazane w morfologii to pierwszy krok do dalszej, dokładniejszej diagnostyki. Przy stwierdzeniu nieprawidłowości badaniami pomocniczymi (poza morfologią krwi) są: biopsja aspiracyjna i trepanobiopsja szpiku, w określonych przypadkach badania molekularne, pomiar stężenia ferrytyny, CRP i OB, a także diagnostyka w kierunku chorób przewlekłych. Warto również określić poziom poszczególnych czynników krzepnięcia.

Trombocytopenia

Trombocytopenia (inaczej: małopłytkowość) określa stan, w którym liczba trombocytów spada poniżej 150 000/ul. Takie wartości występują jedynie u około 2,5% zdrowej populacji. Patologicznie może wskazywać na następujące problemy zdrowotne:

 • wrodzona hipoplazja megakariocytowa;
 • dziedziczna małopłytkowość;
 • anomalia Maya i Hegglina;
 • zespół Alporta;
 • niedokrwistość aplastyczna;
 • wybiórcza aplazja megakariocytowa;
 • małopłytkowość cykliczna;
 • upośledzenie hematopoezy z różnych innych przyczyn (np. w konsekwencji ekspozycji na promieniowanie jonizujące, alkoholizmu, przyjmowania leków mielosupresyjnych czy białaczki).

Leczenie uzależnione jest od przyczyn patologii.

Trombocytoza

Trombocytoza (inaczej: nadpłytkowość) stanowi rzadkie schorzenie mieloproliferacyjne występujące z częstotliwością 1,5:100 000 przypadków. Przeważnie rozpoznaje się ją u osób powyżej 50. roku życia, nie jest to jednak regułą. Trombocytoza samoistna jest rodzajem nowotworu. Powstaje w efekcie mutacji genetycznej w komórkach szpiku kostnego, co prawdopodobnie wiąże się z nadwrażliwością na cytokiny. Z kolei nadpłytkowość nabyta może wynikać z następujących problemów:

 • choroby zapalne jelit;
 • reumatoidalne zapalenie stawów;
 • inne choroby nowotworowe;
 • przyjmowanie glikokortykosteroidów;
 • anemia z niedoboru żelaza;
 • choroba alkoholowa;
 • przebyte zabiegi w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza usunięcie śledziony;
 • toczeń rumieniowaty układowy;
 • twardzina układowa.

Nadpłytkowość wtórna często pojawia się w przebiegu chorób autoimmunologicznych, gdyż to właśnie one występują z przewlekłymi stanami zapalnymi. Także w tym przypadku leczenie uzależnione jest od przyczyn problemu.Polecane produkty:

Bibliografia

 1. Górski J., Fizjologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.
 2. Szczeklik A., Choroby wewnętrzne, Tom II, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2012.
 3. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 4. Korzonek-Szlacheta I., Hudzik B., Zubelewicz-Szkodzińska B., Gąsior M., Płytki krwi – ogniwo łączące zakrzepicę ze stanem zapalnym, Folia Cardiologica, 4/2018.

Może Cię zainteresować

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0

Twój koszyk jest pusty

Brak produktów w koszyku.